TÚI NILON

Bao Bì Thực Phẩm

Túi Đựng Nước Đá

-18%

In Bao Bì Ni Lông

Túi Nilon Nhựa Ngân Hàng

55,000 45,000
-16%
62,000 52,000
-13%

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Túi Đựng Đựng Gạo 1kg, 5kg

60,000 52,000

Bao Bì Zipper

Bao Bì Tự Hủy Sinh Học

-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Sinh Hoạt

40,000 35,000
-4%

Túi Tự Hủy Sinh Học

Túi Đựng Thực Phẩm Tự Hủy

52,000 50,000
-4%
52,000 50,000

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Khổ Lớn

40,000 35,000
-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Sinh Hoạt

40,000 35,000
-19%

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Túi Nhựa Ươm Cây

52,000 42,000
-3%

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Túi Nhựa Pe Trồng Cây

60,000 58,000

BAO BÌ MAY MẶC

-16%
62,000 52,000
-33%
60,000 40,000
-4%

Bao Bì May Mặc

Túi Siêu Thị Tự Hủy

52,000 50,000

Bao Bì Ngành Y Tế

-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Khổ Lớn

40,000 35,000
-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Bệnh Viện

52,000 45,000
-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Sinh Hoạt

40,000 35,000
-42%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Y Tế

60,000 35,000

Bao Bì Ngành Giao Nhận Dịch Vụ

-16%
62,000 52,000

Bao Bì Siêu Thị

-4%
50,000 48,000
-4%

Bao Bì May Mặc

Túi Siêu Thị Tự Hủy

52,000 50,000

Bao Bì Siêu Thị

Túi Siêu Thị

Bao Bì Nắp Keo

-16%
62,000 52,000
-33%
60,000 40,000

Tin Tức Mới Nhất