Túi OPP Dán Miệng

KT phổ biến: lấy từ 10kg trở lên:
20×32, 22×32, 22×37, 24×37,25×35, 25×37, 26×37, 26×42, 28×37, 28×42, 30×42, 30×47, 35×37, 35×52, 40×52, 40×57

Danh mục: Từ khóa:
0901101265
Bấm vào liên hệ