000744
Views Today : 4
Total views : 255614

Túi Zip Đựng Thực Phẩm

Túi Zip Đựng Thực Phẩm thường được gọi là túi zipper khóa kéo, túi được sản xuất trực tiếp tại Bao Bì Thân Thiện

Liên hệ: 086 838 7070

Gọi