000744
Views Today : 4
Total views : 255614

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo

62,000 52,000

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo thường được gọi là túi niêm phong. Có tác dụng đựng hàng hóa bảo mật. Không sợ bị người giao nhận xé ra.

Gọi