000744
Views Today : 4
Total views : 255614

Màng Co Bọc Thực Phẩm Tự Hủy

Màng Co Bọc Thực Phẩm Tự Hủy thân thiện môi trường dùng bọc thực phẩm. Thích hợp dùng làm bao bì trong ngành y tế, nông nghiệp, thực phẩm sạch…

Gọi