Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên tại www.baobithanthien.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại hoặc địa chỉ khách hàng.
 • Đây là các thông tin mà www.baobithanthien.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để Bao Bì Thân Thiện liên hệ xác nhận lại với khách hàng cần hỗ trợ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu khách hàng;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động của Bao Bì Thân Thiện.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Bao Bì Thân Thiện
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Bao Bì Thân Thiện.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Ban quản trị của Bao Bì Thân Thiện và Ban giám đốc, nhân viên phòng Kinh doanh & Kế toán Công ty TNHH In Ấn và Bao Bì Long Vũ được phân công làm việc, hỗ trợ khách hàng.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Bao Bì Thân Thiện thực hiện việc này.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin của mình đến Bao Bì Long Vũ. Khi tiếp nhận những phản hồi, Bao Bì Thân Thiện sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng tùy theo mức độ, Bao Bì Thân Thiện sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ban quản lý Bao Bì Thân Thiện không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi